İşitme Kaybı

İşitme kaybı çeşitli nedenlerle duyma yetisinin azalması ya da tamamen yok olması durumudur. Hafif, orta şiddetli ya da şiddetli olabilir. Bu sorunun nedenleri arasında gürültü maruziyeti, enfeksiyonlar, travmalar ya da yaşlılık bulunabilir.

İşitme kaybı için erken teşhis ve müdahalenin önemi oldukça fazladır. Zira nedeni belirlenmemiş bir işitme sorunu ilerleyerek daha zor tedavi edilebilir duruma gelebilir. Bununla birlikte işitme kaybına yol açan problemin de zamanla ilerlemesi gibi durumlar genel sağlığı da olumsuz şekilde etkileyecektir. Bu sorunla karşılaşan kişilerin hızlı bir şekilde bir KBB uzmanına başvurması gereklidir.

İşitme sorunlarının nedenleri arasında şunlar bulunabilir:

  • Yaşlanma süreci doğal olarak işitme kabiliyetini etkileyebilir. İşitmenin kaybı ileri yaştaki insanlarda yaygındır.
  • Yüksek ses düzeylerine uzun süre maruz kalmak işitme kaybına neden olabilir. Gürültülü iş ortamlarında çalışan kişilerde bu durum görülebilir.
  • Kulak enfeksiyonları, menenjit gibi bazı viral veya bakteriyel enfeksiyonlar ve bazı kronik hastalıklar işitme kaybına yol açabilir.
  • Kulak zarının delinmesi, orta kulakta sıvı birikimi veya kemikçiklerin hasarı gibi durumlar işitme kaybının sebepleri arasındadır.
  • Bazı ilaçlar ve toksinler işitme kaybına neden olabilir. Bu ilaçlar arasında bazı antibiyotikler, kanser tedavileri ve bazı ağrı kesiciler vardır.
  • İşitme kaybı bazen genetik olabilir. Özellikle ailede işitme problemleri öyküsü olan kişilerde daha yaygındır.
İşitme Kaybı 02

Ani İşitme Kaybı

İşitme duyusunun kaybı, oldukça yaygın bir sağlık sorunudur ve hayatı büyük ölçüde olumsuz şekilde etkilemektedir. İşitmenin kaybı hafif, orta, şiddetli ve çok şiddetli olmak üzere farklı derecelere ayrılır. Bu derecelendirme, işitme testleri ile belirlenir ve kaybın şiddetini ifade eder. “İşitme kaybı neden olur?” sorusunun birden fazla cevabı vardır. İç kulakta hasar, enfeksiyonlar, uzun süreli gürültüye maruz kalma ve bazı ilaçların yan etkileri, işitme kaybının yaygın nedenlerindendir.

İşitme kayıpları, genetik faktörler, yaşlanma, kafa travmaları veya çeşitli hastalıklar gibi birçok sebepten kaynaklanabilir. Özellikle ani işitme kaybı, acil tıbbi müdahale gerektiren bir durumdur. İşitmenin aniden kaybolması, her yaştan insanı etkileyebilir ve bazen belirgin bir neden olmaksızın ortaya çıkabilir.

Ani işitme kaybının en belirgin belirtisi, etkilenen kulağın işitme kapasitesinde hızlı bir düşüştür. Bu durum bazen kulak çınlaması veya baş dönmesi ile birlikte olabilir. Nadiren, kulakta doluluk hissi veya ağrı da yaşanabilir. Ani işitme kaybı yaşayan bireyler, genellikle bu durumun şaşırtıcı ve endişe verici olduğunu belirtirler. Bu durumu yaşayanların yorumları, diğer insanların benzer semptomları tanımasına ve erken müdahale için farkındalık yaratmaya yardımcı olabilir.

İşitme kaybının tedavisinde kullanılan işitme cihazları, kişinin işitme yeteneğini büyük ölçüde iyileştirebilir. Bu cihazlar, işitme kaybının derecesine göre farklılık gösterir. İletim tipi işitme kaybı, dış veya orta kulaktaki problemlerden kaynaklanır. Bu tür kayıplar, genellikle tıbbi veya cerrahi tedavilerle düzeltilebilir.

Prof. Dr. Selmin Karataylı Özgürsoy bu alandaki pek çok tanı ve tedavi hizmetini yapan bir KBB hekimidir. Detaylı bilgi ve randevu için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bu Yazıyı Paylaş