Odyoloji Nedir?

Odyoloji nedir? Bu bilim dalı işitme ve denge ile ilgilenir. İşitme kaybı, dengesizlik ve buna bağlı sorunların tanı ve tedavisinde bu bilim dalında uzmanlaşmış kişiler çalışmaktadır. Odyolojinin farklı alt dalları mevcuttur.

Odyoloji nedir? İşitme testleri, muayene ve tedavi seçenekleri ile işitme/konuşma egzersizleri gibi işlemleri içeren bilim dalıdır. Odyologlar, çeşitli odyometri testleri kullanarak bireylerin işitme ve dengesini değerlendirir, teşhis koyar ve uygun tedavi planlarını geliştirir. Bu süreçlerin düzenli olarak yürütülmesi, işitme kaybının erken tespit edilmesini sağlayarak etkili tedavi yöntemlerinin uygulanmasına ve dolayısıyla bireylerin sosyal yaşamlarının ve genel sağlıklarının korunmasına olanak tanır.

Odyologlar tarafından yapılan tedavi ve diğer uygulamalardan bazıları şunlardır;

 • İşitme kaybının tespitine dair testler,
 • Sesleri anlama ve işleme bozukluklarının tespit ve tedavisi,
 • Denge bozukluklarının tanı ve değerlendirmesi,
 • Çınlama (tinnitus) tanısı ve nedenlerin tespiti,
 • İşitmenin korunması ve kaybının önlenmesi,
 • İşitsel beceri kazanmaya yönelik terapi uygulamaları.
Odyoloji Nedir?

Odyoloji Nedir Ne İş Yapar?

Odyoloji en kısa tanımıyla işitme bilimidir. Bu bilim dalında genel olarak işitme ve denge ile ilgili bozuklukların tanımlanması, önlenmesi, teşhisi ve tedavisine odaklanılmaktadır. İşitme testi, konuşma bozuklukların tespiti ve bazı terapi uygulamaları gibi çeşitli işlemler bu alanın çalışma konularındandır. Odyoloji ne is yapar? Bu alanda uzmanlaşmış sağlık profesyonelleri odyolog olarak adlandırılır. Odyologlar, işitme kaybı ve denge bozukluklarının yanı sıra, işitsel işlemleme bozuklukları ve bunlara bağlı iletişim sorunlarıyla ilgilenirler.

Odyoloji ne iş yapar” sorusunun cevabı oldukça detaylıdır. Bu alanda uzmanlık sahibi kişilerce yapılabilen testlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir;

Odyometri: İşitme sorunlarının tespiti, bu testle yapılmaktadır.

Timpanometri: Orta kulak sorunlarının tespitinde kullanılan testtir.

BERA/ABR Testi: Beynin sesi nasıl işlediğini tespit için yapılmaktadır.

VEMP: Bu test, baş dönmesi ile ilgili tanı işlemlerinde kullanılır.

Odyolojik problemler işitmeyle ilgili sorunlar, baş dönmesi ve çınlama gibi belirtilerle ortaya çıkmaktadır. Bir odyolojik kontrolden geçme gerekliliğine işaret eden bazı durumlar şu şekilde sıralanabilir;

 • Konuşmaları anlamakta zorluk çekme,
 • Seslere tepki vermeme/geç tepki verme,
 • Denge sağlama ve korumada güçlük,
 • Sesin nereden geldiğini anlamada zorluk,
 • Kronik kulak enfeksiyonları yaşama,
 • İşitsel işleme sürecinin yavaşlaması,
 • Çocuklarda konuşma gelişimi geriliği,
 • Sık sık kulak çınlaması durumu yaşama.

Bu sorunlar işitsel bir hastalık ya da problem olduğuna işaret edebilir. Kişi kendisinde veya yakınlarında bu problemlerden bir ya da birkaçını gözlemliyor ise, bir odyolog ile görüşmesi gereklidir. Bu durumlar yaşam kalitesi, sosyal hayat ve psikoloji üzerinde ciddi olumsuzluklara yol açabilir. Sorunun erken dönem teşhisi, tedavi seçenekleri ve iyileşme başarısı bakımından fayda sağlayacaktır. Özellikle işitme kaybının erken teşhisi, etkili bir tedavi ve mümkünse durumun düzeltilmesi açısından çok önemlidir.

Odyoloji Nedir?

Kimler odyolog olabilir?

Odyoloji bölümü pek çok üniversitede bulunan, yaygınlaşmakta olan bir lisans bölümüdür. Üniversitelerdeki Odyoloji bölümü, öğrencilere işitme bilimleri, işitsel rehabilitasyon ve odyometri gibi konularda eğitim verir. Bu bölüm, öğrencileri odyoloji alanında kariyer yapmaları için eğitim verir. Bununla birlikte Tıp, Psikoloji gibi alanlarda eğitim görmüş kişiler, yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlamak suretiyle odyolog ünvanı alabilir.

Odyoloji alanına dahil olduğunu düşündüğünüz sorunlarınız için Prof. Dr. Selmin Karataylı Özgürsoy’a başvuru yapabilir, tanı ve tedavi seçenekleri ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bu Yazıyı Paylaş